Ga naar de inhoud
Maak direct een afspraak

Arbeidsfysiotherapie

Wat is arbeidsfysiotherapie?

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken.

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Daarmee zich onderscheidend van de bedrijfsfysiotherapeut, die zich er vooral op richt het bedrijf zelf van advies te voorzien.

Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen, wordt na een intake een plan van aanpak bepaald. Werkgebonden factoren die aan de orde komen, zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. Informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten, kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen.

Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject onder andere bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Hierbij wordt nauw samengewerkt met alle bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van de (dreigend) verzuimende werknemers, betrokken beroepsgroepen. Waaronder huis- en bedrijfsartsen, arbo-adviseurs en verzekeringsartsen.

  • Werkplekonderzoek
  • Persoonlijke paramedische begeleiding
  • Werknemer is snel terug in het arbeidsproces
  • Minder kans op herhaling van de klachten
  • Aanzienlijke kostenbesparing

wwwebsite door Webba