Ga naar de inhoud
Maak direct een afspraak

Huishoudelijk reglement

  • Je dient bij je eerste bezoek je verzekeringsgegevens, eventueel verwijsbrief van de huisarts/specialist en een handdoek mee te nemen. Je dient zelf op de hoogte te zijn van jouw verzekeringsvoorwaarden en eventuele wijzigingen aan ons door te geven. Je kunt plaatsnemen in de wachtkamer, je wordt door de fysiotherapeut opgehaald voor de behandeling.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
  • Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken. Indien je langer dan 15 min. moet wachten, informeer dan aan de balie of bij de aanwezige fysiotherapeuten.
  • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
  • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt word je verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen binnen 24 uur behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de 50 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.
  • Wij verzoeken je, indien mogelijk, ’s morgens tussen 8.00 uur en 13.00 uur te bellen voor het maken of wijzigen van je afspraak.
  • Bij het verwerken van medische gegevens wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.
  • Heb je een klacht over jouw fysiotherapeut dan kun je dat met hem/haar bespreken. Geeft dit geen bevredigende oplossing dan kun je je klacht bespreken met een externe klachtencommissie, waarbij onze praktijk is aangesloten.

wwwebsite door Webba