Informatie

Maandag 14 december 2020

We zijn blij dat we patiënten zorg kunnen blijven aanbieden. Veiligheid van de patiënt en therapeut staan nog steeds voorop, daarom werken wij uiteraard volgens de afstands- en hygiëneregels. 

Afspraak?

Bij het maken van een afspraak worden er een aantal vragen gesteld om te beoordelen of de afspraak in de praktijk plaats kan vinden. Bij twijfel of wanneer de situatie verandert (bijvoorbeeld bij ziekte), vragen we om contact met ons op te nemen voor overleg. 

Behandeling?

Een behandeling kan bij ons op een veilige en verantwoorde manier plaatsvinden met een aantal aanpassingen. De behandeling zelf er misschien iets anders uitzien dan voorheen en in sommige gevallen zal de therapeut gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje. Deze beschermingsmiddelen zijn niet altijd nodig; de therapeut kan hier meer informatie over geven.

Verder hanteren we de volgende voorschriften:

 • Was na binnenkomst van de behandelkamer handen met water & zeep of gebruik desinfectiegel
 • Houd 1,5 meter afstand van alle aanwezige personen op de praktijk
 • Kom alleen, of indien noodzakelijk met maximaal 1 begeleider
 • Zorg dat je maximaal 5 minuten van tevoren aanwezig bent en verlaat de praktijk na de behandeling
 • Vergeet niet om een eigen handdoek mee te nemen 
 • Maak liever geen gebruik van de toiletten
 • Houd rekening met elkaar en volg de aanwijzingen van het aanwezige personeel op

Deze regels gelden ter aanvulling op de gebruikelijke voorwaarden en hygiënemaatregelen van het RIVM. 

Naast deze opschaling blijft online fysiotherapie middels (beeld)bellen uiteraard ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

  

Fysio-Emmen is een maatschap fysiotherapie van Alke Kamstra en Marijke Kamstra-Grevenstette. De praktijk is na meer dan 30 jaar zorg en dienstverlening een gevestigde naam in Emmen en omstreken.

Aanvankelijk kleinschalig begonnen in een tussenwoning in de wijk Emmerhout, maar in 1993 verhuisd naar het huidig medisch centrum, dat tevens huisvesting biedt aan twee huisartsen, een apotheek en een tandartspraktijk. Hier zijn we voorzien van vijf behandelkamers en een ruim opgezette oefenzaal.

Het aantal fysiotherapeuten dat werkzaam is bij Fysio-Emmen, is in de loop der jaren gestaag gegroeid om aan de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen. Met de huidige acht fysiotherapeuten, diverse specialisaties en locaties in Emmerhout, Barger-Oosterveld en Angelslo, hebben we een hoop kennis en ervaring in huis en kunnen we je snel van dienst zijn.

In de regel kun je binnen een week in één van onze vestigingen een afspraak maken.

 

Aanmelden
Je kunt je bij ons aanmelden met een verwijzing fysiotherapie van de huisarts of specialist. Je kunt ook zonder verwijzing een afspraak maken. Dit noemen we directe toegankelijkheid fysiotherapie, ook wel D.T.F.


Tarieven
Bent u alleen basis verzekerd, dan zijn de tarieven als volgt:

 • Intake met verwijzing €47,00
 • Zitting fysiotherapie €36,25
 • Zitting manuele therapie €47,25 
 • Toeslag aan huis behandeling €15,75
 • Screening/DTF  €18,50
 • Niet nagekomen afspraak €20,00


Fysiotherapie in 2021
Ieder jaar gaan bijna drie miljoen mensen naar de fysiotherapeut vanwege aandoeningen aan hun spieren of gewrichten. De fysiotherapeut helpt hen te herstellen, de klachten zoveel mogelijk te verminderen of er zo goed mogelijk mee om te gaan. Aan deze zorg zijn kosten verbonden, kosten waarvoor je je kunt verzekeren. Je kunt aan het eind van dit jaar veranderen van zorgverzekeraar. 


Fysiotherapie deels in de basis verzekering
Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering in de volgende gevallen vergoed:

 • Voor jongeren tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen vergoed.
 • Jongeren met een aandoening die op de lijst met 'chronische aandoeningen' staat, krijgen alle behandelingen vergoed.
 • Ben je ouder dan 18 jaar? Je komt dan alleen in aanmerking voor een vergoeding uit de basisverzekering als je een aandoening hebt die op de lijst 'chronische aandoeningen' staat.

  Let op: je betaalt de eerste 20 behandelingen zelf of krijgt deze vergoed uit de aanvullende verzekering, indien de aanvullende verzekering voldoende dekkend hiervoor is. 

 • Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen met oefentherapie vergoed. 

  Let op: deze behandelingen zijn niet vrijgesteld van het wettelijk eigen risico. Dit houdt in dat voor vergoeding door je zorgverzekeraar, in eerste instantie gekeken wordt of je nog eigen risico hebt. Heb je je eigen risico reeds voldaan dan volgt vergoeding vanuit de basisverzekering.


Een goede aanvullende verzekering 
Of je een aanvullende verzekering nodig hebt, hangt af van je zorgbehoefte en het risico dat je loopt op een aandoening. Je kunt klachten krijgen als gevolg van werk, een ongeluk, ziekte of door ouder te worden. Als je sport of intensief beweegt, heb je een hoger risico dat je een blessure oploopt en fysiotherapie nodig heeft. Het kan altijd gebeuren dat je onverwachts een beroep moet doen op de fysiotherapeut. Een aanvullende verzekering is dan geen overbodige luxe. De maandelijkse premie voor een aanvullende verzekering voor fysiotherapie verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van het pakket dat je kiest. 

Geen verplicht eigen risico
In de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico voor fysiotherapie. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Bijna alle zorg uit de basisverzekering wordt eerst verrekend met het eigen risico. Dit kan voor fysiotherapie zijn maar ook voor andere zorg. Heb je eenmaal het totale eigen risico betaald, dan worden verdere nota's door de zorgverzekeraar vergoed. Voor jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.
Let op: het eigen risico betaal je elk jaar. 

Welkom zonder verwijzing
Je kunt zonder verwijsbriefje van de huisarts een afspraak maken bij ons! Wees ook in 2020 goed verzekerd voor goede zorg: bekijk daarom de polisvoorwaarden. 

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
Als je je bij onze praktijk voor fysiotherapie wil aanmelden voor een consult zonder verwijzing van een huisarts of specialist kan dat. Deze mogelijkheid bestaat vanaf 1 januari 2006. 

Belangrijk om te weten dat:

 • De eerste afspraak bestaat uit een screening...
 • Deze screening een gesprek is over de klacht en je gezondheidssituatie waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling wenselijk is...
 • Er eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek plaats vindt tijdens de screening...
 • De screening ca. 15 minuten duurt...
 • Er kosten verbonden zijn aan deze screening...
 • Voor de verzekeraar deze screening als een behandeling telt en zodanig in mindering wordt gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie...
 • Je het hierbij behorende screeningsformulier geheel ingevuld dient mee te brengen...
 • De huisarts, wanneer je daar toestemming voor geeft, door ons van de uitslag van de screening op de hoogte wordt gebracht...
 • Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, er een afspraak voor een onderzoek/behandeling volgt...
 • De mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt...
 • Dit onderzoek dan naast een lichamelijk onderzoek en functietesten het maken van een behandelplan omvat...
 • Wie het onderzoek en eventuele verdere behandeling gaat doen wordt in onderling overleg bepaald tussen de screener en het fysiotherapeutisch team. Dit gebeurt op basis van welke behandelaar - het snelste - de best mogelijke gespecialiseerde behandeling van je klachten op zich kan nemen...
 • Je natuurlijk jouw evenuele voorkeur voor een behandelaar kenbaar kunt maken. 

Download screeningsformulier

 

Huishoudelijk reglement

 1. U dient bij uw eerste bezoek uw verzekeringsgegevens, eventueel verwijsbrief van de huisarts/specialist en een handdoek mee te nemen. U dient zelf op de hoogte te zijn van uw verzekeringsvoorwaarden en eventuele wijzigingen aan ons door te geven. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer, u wordt door de fysiotherapeut opgehaald voor de behandeling.
 1. De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte. 
 1. Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken. Indien u langer dan 15 min. moet wachten, informeert u dan aan de balie of bij de aanwezige fysiotherapeuten. 
 1. De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden 
 1. Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen binnen 24 uur behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de 50 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt. 
 1. Wij verzoeken u, indien mogelijk, 's morgens tussen 8.00 uur en 13.00 uur te bellen voor het maken of wijzigen van uw afspraak.
 1. Bij het verwerken van medische gegevens wordt de wet op Persoonsregistratie in acht genomen.  
 1. Heeft u een klacht over uw fysiotherapeut dan kunt u dat met hem/haar bespreken. Geeft dit geen bevredigende oplossing dan kunt u uw klacht bespreken met een externe klachtencommissie, waarbij onze praktijk is aangesloten.

Klachtenprocedure - Aangesloten bij Klachtencommissie KNGF 
Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of één van onze medewerkers, dan is het goed dit kenbaar te maken. Het is vervelend voor u dat het anders is gelopen dan u verwacht of gewenst had. Samen met u willen we een goede oplossing bedenken, voor nu en voor de toekomst. Wij nemen elke klacht serieus en bespreken die met u. U kunt hiervoor een afspraak maken met de praktijkhouder de heer A.M. Kamstra. Uw klacht wordt vastgelegd in ons klachtendossier. Mocht u uw klacht toch willen voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie, dan kan dat. Meer informatie over deze procedure vindt u op de website https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit . 

 

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
 1. Indien u een aanvullende verzekering heeft waarin fysiotherapie vergoed wordt, dienen wij de declaratie rechtstreeks in bij de verzekeraar.

 2. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing indien u niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie en u dus uw rekening zelf moet betalen.Bovendien zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing indien u uw afspraak niet bent nagekomen. Ondanks uw eventuele verzekeringspakket dient u niet nagekomen afspraken zelf te betalen.
 1. Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen, dienen 24 uur van tevoren afgezegd te zijn. Bij het niet of te laat afzeggen behouden wij ons het recht voor om het tarief van een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt kan worden behandeld.

 2. Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zal een herinneringsnota verstuurd worden. Bij een tweede verzuim staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente gevorderd worden.
 1. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.    

Wat zeggen anderen

Alle ervaringen

Ik was na ongeveer 2,5 maand weer volledig aan het werk en kon ook mijn hobby mountainbiken weer oppakken.

R. van Dijk

Ervaring na meniscusletsel

Na een paar weken zag en merkte ik al resultaat. Nu, na twee jaar niet voluit gesport te hebben, sta ik weer op het veld. Mijn persoonlijke doelstelling (pijnvrij trainen en weer wedstrijden spelen) is behaald.

R. van Klinken

Ervaring na knieklacht