Arbeidsfysiotherapie

Wat is arbeidsfysiotherapie?

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken.


De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Daarmee zich onderscheidend van de bedrijfsfysiotherapeut, die zich er vooral op richt het bedrijf zelf van advies te voorzien.

Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen, wordt na een intake een plan van aanpak bepaald. Werkgebonden factoren die aan de orde komen, zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. Informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten, kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen.

Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject onder andere bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Hierbij wordt nauw samengewerkt met alle bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van de (dreigend) verzuimende werknemers, betrokken beroepsgroepen. Waaronder huis- en bedrijfsartsen, arbo-adviseurs en verzekeringsartsen.

  • Intake binnen 24 uur na aanmelding
  • Werkplekonderzoek
  • Persoonlijke paramedische begeleiding
  • Werknemer is snel terug in het arbeidsproces
  • Minder kans op herhaling van de klachten
  • Aanzienlijke kostenbesparing

Wat zeggen anderen

Alle ervaringen

Ik was na ongeveer 2,5 maand weer volledig aan het werk en kon ook mijn hobby mountainbiken weer oppakken.

R. van Dijk

Ervaring na meniscusletsel

Na een paar weken zag en merkte ik al resultaat. Nu, na twee jaar niet voluit gesport te hebben, sta ik weer op het veld. Mijn persoonlijke doelstelling (pijnvrij trainen en weer wedstrijden spelen) is behaald.

R. van Klinken

Ervaring na knieklacht